Tag: реалистичко однесување

Реалистичко изразување на децата-М-р.Ивана Урдаревиќ

Периодот на реалистичкото изразување трае од деветтаата до единаесеттата година кога детето интензивно остварува контакти со своите врсници.  Преминот во оваа фаза е постепен, детето се труди во цртањето на предметите да прикаже што е можно повеќе начини и тоа во однос на набљудувачот и…

Прочитај повеќе