Tag: дом

Препораки за нега на растенијата во домот!

Кон растенијата треба да се однесуваме како кон живо суштества и мора безусловно кон сите да се посветиме во поглед на грижата кон нив. Растојанието не може да се придружува кон некои правила туку ние ќе треба да се придружуваме кон неговите правила. Во продолжение…

Прочитај повеќе