Во 2002 година на  20 декември  се основа Светскиот солидарен фонд, кој беше формиран во февруари 2003 година,со резолуцијата 57/265  на Генералното собрание,  се формираше  фонд на Програмата за развој на Обединетите нации. Целта е да се искорени сиромаштијата и да се промовира човековиот и социјалниот развој на земјите во развој, особено меѓу најсиромашните делови од нивното население.Генералното собрание на Обединетите нации, на 22 декември 2005 година, со резолуцијата 60/209 ја идентификува солидарноста како една од основните и универзални вредности што треба да придонесуваат за односите меѓу народите во дваесет и првиот век, а во таа смисла одлучи да го прогласи 20 декември како Меѓународен ден на човечката солидарност.

„Со усвојувањето на Агендата за одржлив развој 2030, светските лидери ја изразија својата решеност да бараат заеднички напредок и просперитет врз основа на духот на глобалната солидарност“. 

Денешниот ден е  насочен кон луѓето и планетата, со акцент на човековите права, и е поддржана од страна на глобалното партнерство за решавање и намалување на сиромаштијата, гладта и болестите, а треба да се гради врз основа на глобалната соработка и солидарност.

„Солидарноста е човечност, солидарноста е опстанок.”

– Антонио Гутереш, Генерален секретар на Обединетите нации