Не е важно дали вашето дете го споредувате со нeговото братче или сестричка, или пак со некое друго дете. Како и да е, тоа е погрешно! Споредувањето на детето создава постојана конкуренција и не влијае на индивидуалноста на детето. Секое дете има свои предности и слабости.

Споредбата има потенцијал за создавање на мала самодоверба, мала доверба и мотивација на акробациите.

Секогаш охрабрувајте го вашето дете да биде подобро за себе. Децата не треба да се трудат да ги прават другите луѓе среќни. Ако нивните постапки создаваат среќа за некој друг, тоа е само нус-производ.